28 តោននៃសន្លឹក galvanized, ដឹកជញ្ជូនទៅ Djibouti ។

28 តោននៃសន្លឹក galvanized, ដឹកជញ្ជូនទៅ Djibouti ។

ថ្មីៗនេះ យើងបានទទួលសារពីអតិថិជនដែលចង់កុម្ម៉ង់ បន្ទះស័ង្កសី ទំហំ 0.36*900/800*2440 យើងខ្ញុំទំនាក់ទំនងបានល្អណាស់ និងធ្វើការបញ្ជាទិញជូនយើងខ្ញុំ។ក្រោយ​ថ្ងៃ​ទិវា​ពលកម្ម​ថ្ងៃ​ទី​១ ឧសភា ខាង​រោងចក្រ​ប្រាប់​ថា ទំនិញ​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ហើយ​ត្រៀម​ដឹក​ជញ្ជូន!

សន្លឹកដំបូលដែក galvanized


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-០៦-២០២២