ដែកថែប galvalume 200 តោន ដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសឈីលី

នៅថ្ងៃទី 21 ខែមីនា អតិថិជនសហករណ៍រយៈពេលវែងបានបញ្ជាឱ្យយើងនូវបណ្តុំដែក galvalume 200 តោន ការបញ្ជាក់: 0.35*940
អតិថិជននេះបានប្រាប់យើងថា "ខ្ញុំចូលចិត្តផលិតផលរបស់អ្នកខ្លាំងណាស់" ដែលជាអ្វីដែលយើងចង់ឮបំផុត។សូមអរគុណចំពោះការជឿជាក់ និងគាំទ្ររបស់អតិថិជន ដែលជាការជឿជាក់របស់យើងខ្ញុំផងដែរ។យើងទន្ទឹងរង់ចាំស្ថានភាពឈ្នះ-ឈ្នះជាមួយអ្នក~1 (64)


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២